Inzichten in het ontwikkelpotentieel

De grootste motivator is het boeken van vooruitgang in je eigen werk.
Ken het vakmanschap en de ambities van de organisatie.

Hoeveel inspanning levert de organisatie om te begrijpen waarom medewerkers vertrekken?

Welke zinvolle acties onderneemt de organisatie om medewerkers te behouden?

Met de juiste antwoorden kan de grote uitstroom de grote instroom worden!

Organisaties die de tijd nemen om te leren waarom – en doordacht handelen – zullen een voorsprong hebben bij het aantrekken en behouden van talent.

Uit een recent onderzoek is gebleken dat 40% van de werknemers zegt dat ze waarschijnlijk binnen de komende 3-6 maanden zullen vertrekken.

38% van de werkgevers gelooft dat de uitstroom te wijten is aan compensatie.


Terwijl 54% van de werknemers vertrekt omdat ze zich niet gewaardeerd voelen door hun managers en 

51% van de werknemers vertrekt omdat ze betrokkenheid en purpose op het werk missen.

Vergroot betrokkenheid

Verhoog duurzame inzetbaarheid

Verhoog eigenaarschap