Software om het potentieel van uw personeel te ontsluiten

Het stellen van doelen is de eerste stap om het onzichtbare in het zichtbare te veranderen

Tony Robbins

Speciaal voor uw organisatie

Doelen en resultaten

Inspirerende doelen en uitdagende resultaten zorgen voor een topsport klimaat.

Hierdoor creëer je een flow in de organisatie die bijdraagt aan het succes. Iedereen gaat dezelfde kant op, met duidelijke prioriteiten, in een constant ritme.

Skills Management

Skills Management gaat over het begrijpen, ontwikkelen en inzetten van professionals met de juiste vaardigheden.

Skills Management gaat over identificeren van de gewenste en aanwezige vaardigheden. Met inventarisaties wordt de skillgap bepaald en kunnen skills ontwikkeld worden.

Reflecties

Reflecties bieden zelfinzicht die helpen om te groeien.

Gebruik reflecties om je eigen progressie vast te leggen, om feedback te vragen aan je manager en als uitgangspunt voor de 1:1 gesprekken.

Feedback

Feedback zorgt voor betrokken medewerkers en een open cultuur.

feedback 360

Feedback is geen formeel gesprek dat af en toe plaatsvindt,
maar een doorlopend proces van communicatie en verbeteringen.

CareerTracker is software om de strategie om te zetten in

ambitieuze doelen en de capaciteit van de organisatie inzichtelijk te maken.

Een handig stappenplan om een veerkrachtige organisatie te krijgen

Whitepaper In 6 stappen naar een veerkrachtige organisatie

De grootste motivator is het boeken van vooruitgang in je eigen werk.

De dagen dat je vooruitgang boekt, zijn de dagen dat jij jezelf het meest gemotiveerd en betrokken voelt.

Doelen met meetbare resultaten

Om doelen te stellen met meetbare resultaten maakt CareerTracker gebruik van de OKR methodiek.

Objective and Key Results (OKR’s) zijn er om alignment te creëren en een ritme voor de organisatie in te stellen. Het doel is om ervoor te zorgen dat iedereen dezelfde kant op gaat, met duidelijke prioriteiten, in een constant ritme.

Objectives (doelstellingen) zijn statements die inspireren en richting geven. Objectives moeten kort, boeiend en motiverend zijn.

Key Results (resultaten) zijn een reeks meetwaarden die uw voortgang in de richting van de doelstelling meten.

Leiders moeten een team creëren dat zorgt voor inspirerende en succesvolle samenwerking.

Skills Management

Bij CareerTracker richten we ons op competentie gerichte ontwikkeling, met korte sprints die kunnen worden geïmplementeerd binnen de dagelijkse activiteiten en dus met minimale impact en maximale resultaten.
Rollen worden verrijkt met competenties zoals Soft Skills en Hard Skills. Activiteiten kunnen worden toegevoegd om ervoor te valideren dat een competentie succesvol wordt toegepast.
Professionals wordt gevraagd om hun eigen vaardigheden en kennis te beoordelen op basis van een expertisebeoordeling op 5 niveaus.

Maak rollen meetbaar zodat je kunt gaan sturen op skills.

Krijg inzicht in de skills om optimale teams samen te stellen

Feedback is geen formeel gesprek dat af en toe plaatsvindt,
maar een doorlopend proces van communicatie en verbeteringen.

Reflecties

Feedback en communicatie zijn van belang omdat dit bijdraagt aan een positief werkklimaat, een goede werksfeer en zelfvertrouwen van de afzonderlijke teamleden. Feedback en communicatie bevorderen de teamprestaties, de bedrijfsresultaten en voorkomt uitval en verzuim. Feedback en communicatie worden verbeterd door een vast ritme in te stellen in de organisatie. Dit kan wekelijks door korte check-ins te organiseren of op basis van een zelf gekozen ritme.

In de automatisch aangemaakte reflectie kan de persoonlijke progressie worden vastgelegd en de reflectie kan gebruikt voor de 1:1 gesprekken tussen de professional en de manager.

Feedback

360° feedback is een proces waarbij feedback van collega’s, evenals een zelfevaluatie door de werknemer zelf wordt verzameld. 360° feedback wordt zo genoemd omdat het om feedback vraagt ​​over het gedrag van een werknemer vanuit verschillende gezichtspunten. Het resultaat is een gemiddelde score die daarmee objectief tot stand is gekomen. De score die is behaald kan worden vergeleken met de gewenste score voor de competentie di bij een functie hoort. Dit biedt inzicht in het ontwikkelpotentieel en op basis hiervan kunnen ontwikkelgesprekken worden gevoerd.

Deze manier van werken biedt de medewerker en organisatie een beter beeld dan wanneer alleen een manager feedback geeft.

feedback 360