From shareholder to stakeholder organisation

Van shareholder naar stakeholder organisatie

geplaatst in: Nieuws | 0

Waar het voorheen vooral om de shareholder ging zie je dat de rol van de medeweker verandert waardoor de medeweker veel meer een belangrijke stakeholder wordt in het beleid van de organisatie. Hierdoor veranderen organisaties van shareholder naar stakeholder gerichte organisaties.

Denk hierbij aan bijvoorbeeld Netflix en Dave Chapelle of recent nog Heineken en het stopzetten van de activiteiten in Rusland. De nieuwe generatie wil bijdragen aan de organisatie en de maatschappij. Laat je als organisatie niet verrassen door deze beweging want meer dan de helft van de medewerkers vertrekt door onvoldoende betrokkenheid en focus. Dus hoe houd jij je medewerkers vast en productief met meer werkgeluk?

Lees ook ons artikel over Geluk kun je leren!

Nieuwe organisatie vormen

Organisaties zijn de beste omgeving ter wereld om mensen te helpen hun potentieel te verwezenlijken.
Veel van de employee experience gaat niet over beloning, het gaat over kansen, het gaat om overtuiging, het gaat om impact, het is hoe en welk verhaal wordt vertelt en hoe de professional kan bijdragen want organisaties denken niet, mensen denken.

De leiders van nu gaan veel meer naar een netwerkleider met gedeeld leiderschap als belangrijke competentie. Gedeeld leiderschap gaat erom om op een verbindende wijze met mensen en partijen binnen en buiten de organisatie de gewenste doelen van de organisatie bereiken. De vraag die steeds vaker gesteld wordt is:

“Wil je alle kennis in huis of wil je toegang tot de gewenste kennis?”

Het antwoord luidt steeds vaker dat de organisatie toegang wil hebben tot de gewenste kennis en kunde.

Professionals willen steeds meer bijdragen aan de ‘purpose’ en vragen om meer zeggenschap te krijgen over de richting en strategie van de organisatie. Laat je niet verrassen door deze veranderingen.

Generatie Z wil bijvoorbeeld meer tijd voor zich zelf, leer hier meer over in dit blog.

Een nieuwe vorm die steeds vaker voor komt is de Decentralized Autonomous Organization of DAO. In dit blog gaan we dieper in op de DAO.

Economische veranderingen

Er zijn veranderingen op de arbeidsmarkt gaande. De krapte op de arbeidsmarkt is zo hoog opgelopen dat er in het tweede kwartaal van 2022 in alle beroepsgroepen sprake was van een tekort aan personeel. Dat blijkt uit de Spanningsindicator van UWV. Naast de tekorten op de arbeidsmarkt is er nog een verschuiving gaande en dit heeft betrekking op de arbeidsovereenkomsten.

Niet alleen gaan we door een economische cyclus, de wereldeconomie is veranderd!

Terwijl routinematig werken steeds vaker wordt gedaan door robots, is niet-routinematig werk in aantallen geëxplodeerd. Met andere woorden, automatisering elimineerde het werk helemaal niet – het creëerde nieuwe banen, betere banen en zorgt dat ons personeelsbestand nu acteert in we nu de ‘diensteneconomie’ noemen. Daarnaast zie je dat grote organisaties steeds meer naar tijdelijke arbeidsovereenkomsten gaan. Bij Google, META, Amazon enz. zie je dat 40% van het personeelsbestand uit flexibele krachten bestaat.

Je ziet ook steeds meer nieuwe functies verschijnen, lees hierover in dit blog