Hybride mensen

Hybride mensen: de toekomst is nu!

geplaatst in: Nieuws | 0

In een eerdere blogpost schreef ik over de mogelijkheid om een chip in een menselijk brein te implementeren, waardoor we hybride mensen zouden worden. Dit zou ons in staat stellen om onze cognitieve capaciteiten te vergroten, onze zintuigen te versterken en onze communicatie te verbeteren. Maar hoe ver zijn we eigenlijk met deze technologie? En wat zijn de ethische en sociale implicaties van het creëren van een nieuwe soort? Hybride mensen: de toekomst is nu!

De stand van zaken

Een van de meest ambitieuze projecten op dit gebied is Neuralink, een bedrijf dat is opgericht door Elon Musk. Neuralink heeft als doel om een draadloze hersen-computer interface te ontwikkelen, die bestaat uit duizenden kleine elektroden die in de hersenen worden geïmplanteerd.

Deze elektroden kunnen elektrische signalen van de hersenen opvangen en versturen, waardoor er een directe verbinding ontstaat tussen de hersenen en een computer of smartphone. Neuralink heeft al aangetoond dat het bij dieren werkt, zoals apen en varkens, en hoopt in 2022 de eerste klinische proeven bij mensen te starten.

Een ander voorbeeld van een hersen-computer interface is de BrainGate, een systeem dat is ontwikkeld door een consortium van universiteiten en ziekenhuizen in de VS.

BrainGate maakt gebruik van een implantaat dat in de motorische cortex wordt geplaatst, het deel van de hersenen dat verantwoordelijk is voor de beweging.

Door middel van een kabel wordt het implantaat verbonden met een computer, die de signalen van de hersenen kan decoderen en omzetten in commando’s voor een externe apparaat, zoals een robotarm of een rolstoel.

BrainGate heeft al verschillende patiënten met verlamming of ALS geholpen om hun omgeving te controleren met hun gedachten.

Naast de invasieve methoden, die een operatie vereisen, zijn er ook niet-invasieve methoden om een hersen-computer interface te realiseren. Een daarvan is de EEG, of elektro-encefalografie, die gebruik maakt van elektroden die op de hoofdhuid worden geplakt. De EEG kan de hersenactiviteit meten en analyseren, en zo bepaalde mentale toestanden of intenties herkennen.

De EEG wordt al gebruikt voor medische diagnose, neurofeedback en gaming, maar heeft ook beperkingen, zoals een lage resolutie en een gevoeligheid voor ruis.

Een andere niet-invasieve methode is de fNIRS, of functionele nabij-infraroodspectroscopie. Deze methode maakt gebruik van licht om de bloedstroom en het zuurstofgehalte in de hersenen te meten.

De fNIRS kan de hersenactiviteit in kaart brengen en zo cognitieve processen of emoties detecteren.

De fNIRS wordt onder andere gebruikt voor onderzoek naar sociale interactie, leren en aandacht., maar heeft ook nadelen, zoals een beperkte diepte en een langzame reactietijd.

De uitdagingen en kansen

Het creëren van een hybride mens brengt niet alleen technische, maar ook ethische en sociale uitdagingen met zich mee. Een van de belangrijkste vragen is: wie heeft er toegang tot deze technologie, en wie bepaalt dat? Is het een privilege voor de rijken en machtigen, of een recht voor iedereen? En hoe zorgen we ervoor dat er geen misbruik wordt gemaakt van de data die wordt verzameld en gedeeld via de hersen-computer interface? Wie is er verantwoordelijk voor de veiligheid en privacy van de gebruikers, en hoe worden die gewaarborgd?

Een andere vraag is: wat betekent het om een hybride mens te zijn?

Wat kan de impact zijn op onze identiteit en relaties? Hoe gaan we om met de mogelijke voordelen, maar ook de risico’s, van het versterken of veranderen van onze cognitieve en emotionele capaciteiten? Hoe beïnvloedt dat onze persoonlijkheid, ons zelfbeeld en ons zelfvertrouwen? En hoe verhouden we ons tot de andere mensen, die misschien wel of niet hybride zijn? Hoe bewaren we onze menselijkheid, onze autonomie en onze waarden?

Ondanks de uitdagingen, biedt het creëren van een hybride mens ook veel kansen en mogelijkheden. Het kan ons helpen om onze gezondheid en welzijn te verbeteren, onze creativiteit en productiviteit te vergroten, onze communicatie en samenwerking te versterken. Daarnaast kan het ons helpen om nieuwe ervaringen op te doen, nieuwe kennis te verwerven, en nieuwe perspectieven te ontdekken. Het kan ons zelfs helpen om onze planeet te beschermen. Door ons meer bewust te maken van de impact van onze acties op het milieu.

De conclusie

Hybride mensen zijn geen sciencefiction meer, maar een realiteit die steeds dichterbij komt. De technologie om een chip in een menselijk brein te implementeren bestaat al, en wordt steeds verder ontwikkeld en getest. De vraag is niet óf, maar wannéér en hóé we deze technologie gaan gebruiken. Dat hangt af van de keuzes die we maken, als individuen, als organisaties, en als samenleving. We moeten ons bewust zijn van de uitdagingen en kansen die het creëren van een hybride mens met zich meebrengt. We moeten daar op een verantwoorde en duurzame manier mee omgaan. Want uiteindelijk gaat het niet om de technologie, maar om de mens.

Het klinkt allemaal redelijk sciencefiction alleen gaat alles zo hard om ons heen dat we er al midden inzitten. Dit betekent dus dat je als organisatie en als individu heel scherp moet zijn.

Je blijven ontwikkelen om relevant te blijven. Begrijp je de ambitie? Ligt de focus op de juiste zaken? Groei jij of het team snel genoeg? Nogmaals het gaat hard!

Blogpost

Via ons blog publiceren we regelmatig nieuwe artikelen over innovaties en ontwikkelingen die impact hebben op de professional en organisatie: check onze blogpagina.

In dit blog gaan we in op de nieuwe medewerker van Generatie Z, dit is een generatie die balans zoekt in werk en privé en die wil bijdragen aan een purpose.

Hierdoor verandert de arbeidsmarkt want langdurige arbeidsovereenkomsten komen steeds minder voor zoals we dit beschreven hebben in dit artikel.

Over CareerTracker

Met het CareerTracker platform ben je in staat om een juiste focus en skillset te borgen binnen de teams. Met reflecties en feedback voelt de professional zich gewaardeerd en betrokken waardoor ongewenst vertrek van talent voorkomen kan worden. Hiermee wordt de dagelijkse operatie geborgd in de organisatie.

Mocht je na het lezen van dit blog nog vragen hebben dan kun je ons bereiken 0338876104 of via info@careertracker.nl.

Je kunt onze informatieve bedrijfsvideo bekijken via deze link.

Klantreview van Didacticum

De samenwerking met CareerTracker ervaren wij als zeer aangenaam.

Het is voor ons een nieuwe manier van werken dus goede communicatie is hierbij van belang.

Jullie helpen zowel de field managers als de consultants met voorbeelden, tips & tricks en om onze nieuwe HR cyclus te borgen.

De feedback die wij aandragen wordt direct opgepakt, opgevolgd en tevens houden jullie ons continu op de hoogte van de voortgang.

Bij Didacticum staat iedereen aan het stuur van zijn eigen carrière en mede door het gebruik van CareerTracker zijn onze collega’s in staat om dit optimaal te doen.

Zeljko Bondzulic, Field Manager Didacticum