Afbeelding voor OKR pagina

Inspirerende doelen en uitdagende resultaten zorgen voor een topsportklimaat.

Hierdoor creëer je een flow in de organisatie die bijdraagt aan het succes.

Objective and Key Results zijn er om alignment te creëren en een ritme voor de organisatie in te stellen. Het doel van Objective and Key Results is om ervoor te zorgen dat iedereen dezelfde kant op gaat, met duidelijke prioriteiten, in een constant ritme.

Objectives (doelstellingen) zijn statements die inspireren en richting geven. Objectives moeten kort, boeiend en motiverend zijn.

Key Results (resultaten) zijn een reeks meetwaarden die uw voortgang in de richting van de doelstelling meten.

We laten graag de toegevoegde waarde zien

Historie van Objective and Key Results

John Doerr is een van de meest succesvolle venture capitalists aller tijden. Hij begon zijn carrière bij Intel en hier maakte hij kennis met Intel Management By Objectives. Dit concept heeft hij verfijnt en geïntroduceerd bij onder andere Google.

Zijn formule is als volgt:

I will ____________________ as measured by _______________________.

Wat is er uniek aan Objectives and Key Results?

Er is niet één manier om OKR te gebruiken, elk bedrijf of team kan het aanpassen maar er zijn enkele kernbegrippen:

Agile doelen

In plaats van een jaarlijkse statische planning te gebruiken, richt Objective and Key Results zich op een agile aanpak.

Door kortere doelcycli te gebruiken, kunnen bedrijven zich aanpassen en reageren op veranderingen.

Eenvoud

Het gebruik van OKR is eenvoudig en de OKR’s zelf zijn gemakkelijk te begrijpen.

Bedrijven die OKR toepassen, verminderen de tijd die aan het stellen van doelen wordt besteed van maanden tot dagen. Als gevolg hiervan investeren ze hun middelen in het bereiken van hun doelen en niet in het stellen ervan.

Het ritme

OKR begrijpt dat strategie en tactiek verschillende natuurlijke tempo’s hebben, aangezien de laatste de neiging heeft veel sneller te veranderen. Om dit op te lossen hanteert OKR’s verschillende ritmes:

  • Een strategisch ritme met OKR’s van hoog niveau voor de langere termijn voor het bedrijf (meestal jaarlijks)
  • Een tactisch ritme met kortere termijn OKR’s voor de teams (meestal per kwartaal)
  • Een operationeel ritme voor het volgen van resultaten en initiatieven (meestal wekelijks)
Schema voor OKR ritme

We laten graag de toegevoegde waarde zien