Voorbeelden van nieuwe functies

Voorbeelden van nieuwe functies

geplaatst in: Nieuws | 0

De afgelopen periode zijn er veel ´oude rollen´ komen te vervallen of gaan in de nabije toekomst vervallen.

Dit heeft alles te maken de snel veranderende wereld. Kun je leuk vinden of niet maar relevant blijven wordt een steeds grotere uitdaging.

Er zijn een aantal rollen die ons hierbij opvallen en waar volgens ons steeds meer vraag naar komt.

Data opschoners/ Data Cleaner

Goede datahygiëne is zo belangrijk voor het bedrijfsleven. Als uw data inconsistenties of fouten bevatten, kunt u er zeker van zijn dat uw resultaten ook gebrekkig zullen zijn.

Het opschonen van gegevens is waarschijnlijk het belangrijkste onderdeel van het gegevensanalyseproces.

Goede datahygiëne gaat echter niet alleen over data-analyse; het is sowieso een goede gewoonte om uw data te onderhouden en regelmatig bij te werken.

Schone data is een kernprincipe van data-analyse en meer in het algemeen op het gebied van datawetenschap.

Je kunt hierbij denken aan;

  • Verwijderen van ongewenste observaties
  • Herstellen van structurele fouten
  • Verwijderen ongewenste uitzonderingen
  • Corrigeren van tegenstrijdige datafouten
  • Voorkomen van syntaxfouten
  • Omgaan met ontbrekende data
  • Valideren dataset

De vraag is welk instapniveau hierbij gewenst is.

Is dit HBO geschoold werk of kan hierbij een nieuw arbeidspotentieel worden aangeboord?

MBO geschoolde of juiste de oudere generatie die vaak de rust en kalmte heeft?

Netwerkleider

Als netwerkleider ben je vooral bezig om een ecosysteem te onderhouden die ervoor zorgt dat de organisatie kan leveren. Dit kan dus zijn dat je externe inhuurt of een samenwerking hebt met andere bedrijven of professionals die de gewenste skillset hebben.

De netwerkleider is actief betrokken bij het vormen en bewaken van de identiteit van het netwerk en de strategische koers. De netwerkleider stuurt op de juiste thema’s en activiteiten en optimaliseert tijd en capaciteit. De netwerkleider vindt nieuwe initiatieven en `samenwerkingen tussen de deelnemers van het netwerk. De netwerkleider komt helemaal tot recht in een organisatie die als netwerk opereert. Dit wordt ook wel Decentralized Autonomous Organization (DAO) genoemd. DAO wordt gezien als dé toekomst van organisaties.

Vertaler/Translator (business)

Organisaties maken steeds vaker gebruik van geavanceerde analyses en kunstmatige intelligentie (AI) om de besluitvorming in bedrijfsprocessen te verbeteren. Om geavanceerde analyses te kunnen maken of AI toe te kunnen passen zijn zeer specialistische skills nodig. Hierdoor is het vaak lastig om als specialist de juiste informatie van stakeholders te krijgen om zo de juiste oplossing te kunnen bieden. Je ziet ditzelfde fenomeen ook al bestaan bij de ontwikkeling van software. Er is niet voor niets een Product Manager/Owner aangesteld om de vertaling te kunnen maken van stakeholder naar bouwteam.

Gezien de impact van geavanceerde analyses en AI is het dus van belang dat er een duidelijke vertaling komt van uit de business zodat de Data goeroes en AI specialisten oplossingen kunnen bieden die bijdragen aan de bedrijfsprocessen.

Je ziet nu binnen organisaties steeds meer de Translator ontstaan.

Translators spelen een cruciale rol bij het overbruggen van de technische expertise van data goeroes met de operationele expertise van eerstelijnsmanagers. De Translators helpen ervoor te zorgen dat de diepgaande inzichten zich vertalen in oplossingen voor de organisatie die een grote impact hebben.

De Translator is geen technische rol die gericht is op Data architectuur of modelling. Een goede kennis fundering op vlakken van Data, AI en modelling is van belang én wat daarbij van zeer groot belang is kennis van de organisatie of het domein waar de translator werkt.

Translators maken gebruik van hun domeinkennis om management te helpen bij het identificeren en prioriteren van hun zakelijke problemen, op basis waarvan de hoogste waarde wordt gecreëerd wanneer ze worden opgelost.

CareerTracker faciliteert.

We helpen je graag op weg!

info@careertracker.nl

+31338876104