Wat zijn Decentralized Autonomous Organizations

Wat zijn Decentralized Autonomous Organizations

geplaatst in: Nieuws | 0

Decentralized Autonomous Organizations (DAO’s) zijn een nieuwe organisatievorm die meer democratische besluitvorming mogelijk maakt. Wat zijn Decentralized Autonomous Organizations (DAO’s) nou precies en zijn er al voorbeelden te noemen?

Wat zijn DAO’s?

DAO’s zijn organisaties die worden uitgevoerd door regels die zijn gecodeerd als computerprogramma’s die slimme contracten worden genoemd. De financiële transactierecords en programmaregels van een DAO worden bijgehouden op een blockchain. Hierdoor zijn ze transparant en bestand tegen censuur en corruptie, omdat ze gebaseerd zijn de code, in plaats van te worden gecontroleerd door een enkele entiteit.

DAO’s zijn gedecentraliseerde en open-source organisaties

The DAO

De eerste DAO, genaamd The DAO, werd in 2016 gemaakt op de Ethereum-blockchain. De DAO haalde meer dan $ 150 miljoen op in ether (de native cryptocurrency van Ethereum) van meer dan 11.000 investeerders, waardoor het op dat moment de grootste crowdfundingcampagne in de geschiedenis was. De DAO werd kort na het maken gehackt en de aanvallers stalen meer dan $ 50 miljoen aan ether. Dit leidde tot een hard fork van de Ethereum blockchain, wat resulteerde in de oprichting van Ethereum (ETH) en Ethereum Classic (ETC). Sinds de oprichting van The DAO zijn er veel andere DAO’s gemaakt, waaronder MolochDAO, MetaCartel en MakerDAO. DAO’s bieden een nieuwe manier om organisaties te organiseren en te besturen en kunnen mogelijk veel traditionele bedrijven en organisaties verstoren.

DAO’s worden gemaakt via een proces dat een DAO-tokenverkoop wordt genoemd

Een DAO-tokenverkoop is een proces van het creëren van een gedecentraliseerde autonome organisatie door de verkoop van tokens. Dit proces maakt de financiering van gedecentraliseerde projecten en organisaties mogelijk zonder de noodzaak van een centrale autoriteit. De verkoop van tokens maakt ook de verdeling van eigendom en controle binnen de organisatie mogelijk. Het proces van een DAO-tokenverkoop is als volgt:

  1. Er ontstaat een project of organisatie die gedecentraliseerd en autonoom is.
  2. Er wordt een token gemaakt dat eigendom binnen de organisatie vertegenwoordigt.
  3. Het token wordt verkocht aan beleggers in een verkoop.
  4. De fondsen die uit de verkoop worden opgehaald, worden gebruikt om het project of de organisatie te financieren.
  5. De tokens vertegenwoordigen eigendom en controle binnen de organisatie. De houders van de tokens kunnen stemmen over beslissingen en de tokens kunnen worden verhandeld op beurzen.

DAO’s kunnen worden gebruikt om nieuwe bedrijven en economieën te creëren

Een DAO is een gedecentraliseerde autonome organisatie die samenwerkt volgens transparante regels die zijn gecodeerd op de Ethereum-blockchain. Door de noodzaak van een gecentraliseerde, externe organisatie te elimineren, bieden DAO’s een nieuwe manier om bedrijven en economieën gezamenlijk te runnen. DAO’s bestaan uit een gemeenschap van gebruikers die met elkaar communiceren volgens transparante regels die in code zijn geschreven. .

DAO’s bieden een aantal voordelen ten opzichte van traditionele organisaties

  • Ten eerste zijn DAO’s efficiënter omdat ze de noodzaak van een gecentraliseerde, externe organisatie elimineren.
  • Ten tweede zijn DAO’s transparanter omdat de regels die hen beheersen in code zijn geschreven en opgeslagen op de Ethereum-blockchain.
  • Ten slotte zijn DAO’s veerkrachtiger omdat ze niet afhankelijk zijn van een enkel individu of een groep individuen.

Voorbeelden van DAO´S

Er zijn al een aantal succesvolle DAO’s, zoals de MakerDAO en Augur. Deze DAO’s hebben aangetoond dat het mogelijk is om samen een bedrijf of economie te runnen zonder de noodzaak van een gecentraliseerde, externe organisatie. DAO’s houden de belofte in van het creëren van nieuwe bedrijven en economieën die efficiënter, transparanter en veerkrachtiger zijn.

Controversieel

DAO’s zijn controversieel omdat ze kunnen worden gebruikt om het vertrouwen van gecentraliseerde organisaties te ondermijnen.
Dit maakt ze aantrekkelijk voor individuen die sceptisch staan tegenover gecentraliseerde organisaties, of die een organisatie willen creëren die niet onderhevig is aan de grillen van een enkele autoriteit. Bovendien, omdat DAO’s zich nog in hun vroege stadia van ontwikkeling bevinden, is het moeilijk te voorspellen hoe ze zullen evolueren en welke impact ze uiteindelijk op de samenleving zullen hebben.

Wat vinden wij ervan?

Het is voor mij nog niet helemaal helder wat de implicaties zijn en hoe de exacte bedrijfsvoering wordt geborgd. Gezien de sociale ontwikkelingen ben ik er wel van overtuigd dat de ‘oude’ bedrijfsstructuren onder druk staan. De arbeidsmarkt is sowieso aan verandering onderhevig, zoals beschreven in dit blog.

Daarnaast zie je dat automatisering de functies met repetitieve werkzaamheden overneemt en er veel nieuwe functies bijkomen, zoals beschreven in dit blog.

We denken wel dat deze vorm organisaties kan helpen om Generatie Z wat meer te binden aan de organisatie om zo de langere termijn te kunnen borgen.