Blijven groeien en bloeien dus wees SLIM

geplaatst in: Nieuws | 0

Een organisatie bestaat uit professionals die gefaciliteerd moeten worden in persoonlijke ontwikkeling en zinvol werk. Hierdoor is de organisatie in staat om het aanwezige talent te boeien, te betrekken en te behouden.

Er is €48 miljoen beschikbaar voor initiatieven gericht op stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb. Deze subsidie heet SLIM : subsidieregeling leren en ontwikkelen in het mkb.

De SLIM subsidie van maximaal € 25.000 kan in maart 2022 worden aangevraagd.

De SLIM subsidie kan worden aangevraagd door klein en groot MKB.

Bijvoorbeeld voor het invoeren van een methode die medewerkers stimuleert hun kennis, vaardigheden en talenten verder te ontwikkelen en voor de organisatie in te zetten.

Hoe vraag je een SLIM subsidie aan?

 1. Registreer je als aanvrager op www.mijnuitvoeringvanbeleidszw.nl
 2. Ga naar ‘Mijn regelingen’ en voeg de registratie toe.
 3. Vul de bijlagen in.
 4. Klik op ‘Afronden’

Meer informatie kun je vinden op SLIM: subsidieregeling leren en ontwikkelen in het mkb | Subsidie en regeling | Uitvoering van Beleid (uitvoeringvanbeleidszw.nl)

Voorwaarden

 • Subsidiebedrag (max): €25.000.*
 • Eigen bijdrage: de subsidie bedraagt voor het klein mkb 80% en middelgroot mkb 60% van de subsidiale kosten.
 • Looptijd: maximaal 12 maanden en moet binnen drie maanden na toekenning starten
Computer-CT-kleur

Wat kun je met de SLIM subsidie doen?

 • Doorlichting van de onderneming
 • Loopbaan- en ontwikkeladviezen
 • Een methode in de onderneming die werknemers in het bedrijf stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk

Doorlichting van de onderneming

Waarom?

De veranderingen op de arbeidsmarkt (denk aan steeds verder gaande technologische mogelijkheden, robotisering en digitalisering) kunnen invloed hebben op de benodigde kennis, vaardigheden en organisatiestructuur van je bedrijf. Voor de strategische planning van je bedrijf, kan het nuttig zijn om eens in de zoveel tijd inzichtelijk te krijgen wat deze veranderingen betekenen voor je organisatie en je medewerkers.

Wat?

Als ondernemer kan je een subsidie aanvragen om een externe adviseur in te schakelen om je bedrijf door te laten lichten en een toekomstgericht opleidings- en ontwikkelplan te maken, waar je bedrijf vervolgens direct mee aan de slag kan. Een scholings- en ontwikkelplan geeft inzicht in de huidige structuur van je bedrijf, de kennis en vaardigheden van je personeel en de (sectorale/regionale) omgeving waarin je bedrijf opereert. Een plan laat niet alleen de huidige stand van zaken zien, maar kijkt ook naar de gevolgen van trends zoals digitalisering, robotisering en technologie. Hierbij is specifiek aandacht voor de verwachte benodigde kennis en vaardigheden van medewerkers. Het plan bevat een maatwerkadvies waar je bedrijf direct mee aan de slag kan. Je kunt zelf kiezen door welke deskundige je je bedrijf laat doorlichten

Loopbaan- en ontwikkeladviezen

Waarom?

Om een leerrijke werkomgeving te creëren is het belangrijk om aandacht te hebben voor de loopbaan van je personeel. Welke wensen, ambities en mogelijkheden hebben je medewerkers? Hoe verhoudt dit zich tot de arbeidsmarkt? En hoe kun je hier als leidinggevende samen met de medewerker op inspelen? Om op deze vragen een antwoord te krijgen, kan je als ondernemer subsidie ontvangen om loopbaanof ontwikkeladviezen te verkrijgen voor de medewerkers in je organisatie.

Wat?

Om tot een loopbaan- of ontwikkeladvies te komen wordt gestart met een traject tussen een loopbaanadviseur en een medewerker. In dit traject wordt gekeken naar het huidige werk van de medewerker en het toekomstperspectief daarvan. Daarnaast worden de competenties (vaardigheden) en kwaliteiten van je medewerker inzichtelijk gemaakt en wordt gekeken welke toekomstige loopbaanmogelijkheden hij of zij heeft op de arbeidsmarkt. Een loopbaan- of ontwikkeladvies stimuleert werknemers om actief na te denken over hun toekomst. Dit helpt jou als ondernemer ook weer bij het vitaal houden van medewerkers en kan daarnaast behulpzaam zijn voor de strategische planning van je bedrijf. Je kunt de adviseur zelf kiezen.

Een methode in de onderneming die werknemers in het bedrijf stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk

Systeem van periodieke ontwikkelgesprekken

Het gesprek tussen de leidinggevende en de medewerker over zijn of haar ontwikkeling is belangrijk voor het creëren van een werkomgeving waarin leren en jezelf blijven ontwikkelen, volop wordt gestimuleerd. Maar het kan lastig zijn als ondernemer om te weten hoe je dit gesprek het beste en het meest effectief kunt voeren. Je kunt daarom subsidie aanvragen voor de kosten van het invoeren van een periodiek ontwikkelgesprek. Denk hierbij aan een adviesgesprek met een externe adviseur over hoe je een dergelijk systeem het beste kan invoeren in je bedrijf en over hoe dit ontwikkelgesprek het beste kan worden gevoerd.

Leerrijke werkomgeving

Er zijn verschillende methodieken te bedenken om een omgeving te creëren waar medewerkers op een laagdrempelige manier nieuwe vaardigheden kunnen opdoen. Hierbij kan worden gedacht aan:

 • Het ontwikkelen van een e-learning programma
 • Het opzetten en implementeren van een kennis- en leerportaal
 • Introductie van leerambassadeurs en/of bedrijfsambassadeurs.
 • Bedrijfsschool

CareerTracker Strategic Talent Management

Het gesprek tussen de leidinggevende en de medewerker over zijn of haar ontwikkeling is belangrijk voor het creëren van een werkomgeving waarin leren en jezelf blijven ontwikkelen, volop wordt gestimuleerd.

Met CareerTracker Strategic Talent Management krijg je een werkmethode in de organisatie die zorgt voor alignment door strategie, doelen en workforce op elkaar af te stemmen waardoor de organisatie veerkrachtig kan reageren op veranderingen. Deze transparantie zorgt voor betrokken en gelukkige medewerkers. De werkmethode zorgt ervoor dat  het duidelijk is welke vaardigheden, kennis en kunde aanwezig zijn en waar mogelijkheden tot groei zijn. Na de implementatie is jouw organisatie officieel gecertificeerd om zelfstandig met de methode te werken. Deze aanpak voldoet volledig aan de voorwaarden voor de SLIM-subsidie.