Spanning op de arbeidsmarkt

De coronapandemie zette ook onze digitale wereld op z’n kop. Terwijl het coronavirus zich in rap tempo over de wereld verspreidde, was de WW-instroom vanwege de start van de coronacrisis veel hoger (+66%) dan de WW-uitstroom. Het aantal lopende WW-uitkeringen nam daardoor sterk toe. In het voorjaar van 2021 was het beeld juist andersom. De uitstroom overtrof de instroom ruimschoots (+51%). Bron UWV

Dit wordt bevestigd door de arbeidsmarkt cijfers van het CBS, in 2021 waren er meer banen dan beschikbare kandidaten. Het aantal openstaande vacatures neemt hard toe en sinds begin 2021 stijgt het aantal uitzenduren weer. Bron CBS

Ondanks de spanning ziet we toch ook heel veel kansen, lees hierover meer in onze Whitepaper Personeel boeien, betrekken en behouden.