Skills Management gaat over het begrijpen, ontwikkelen en inzetten van professionals met de juiste vaardigheden. Skills Management gaat over identificeren van de gewenste en aanwezige vaardigheden. Door middel van inventarisaties wordt er inzicht verkregen in het verschil van de gewenste en aanwezige vaardigheden.

Met Skills Management zijn de organisatie en professional  in staat om relevant te blijven. Wanneer duidelijk is wat er verwacht wordt van de workforce dan kan er proactief ontwikkeld worden. Dit kan op organisatie, team en individueel worden gedaan. Skills Management zorgt voor bewustwording in de organisatie. De ontwikkelacties die uit de inventarisaties komen kunnen eenvoudig worden meegenomen in het persoonlijk ontwikkelplan (POP) of kunnen voor het ontwikkelen van trainingsplannen gebruikt worden.

Skills Management is een belangrijk onderdeel van de doorontwikkeling van de organisatie. Dit heeft onder andere te maken met de technologische ontwikkelingen die elkaar in rap tempo opvolgen. Skills Management creëert alignment in de organisatie door strategie en het vakmanschap van de workforce op elkaar af te stemmen en blijft de organisatie in staat om veerkrachtig te reageren op veranderingen.

Begin with the end in mind

Stephan Covey

Functies met competenties en skills

Het uitgangspunt bij het opstellen van functies zijn de deliverables die een rol moet opleveren.

Deze deliverables bieden inzicht in de overdrachtsmomenten binnen een werkproces.

CareerTracker gebruikt hiervoor het RASCI-model. Het RASCI-model is een matrix die gehanteerd wordt om de rollen en verantwoordelijkheden van de personen die bij een project of lijnwerkzaamheden betrokken zijn weer te geven.

Competenties en skills

De volgende stap, na het voltooien van het RASCI-model, is om te begrijpen of kernwaarden of kernvaardigheden vereist zijn in de organisatie of bedrijfsonderdelen.

Je begint met het definiëren van strategische competenties en skills

Deze zijn gekoppeld aan de strategische planning van de organisatie en ondersteunen de toekomst die voor het bedrijf wordt verwacht. Daarom zijn ze gekoppeld aan het kerndoel van het bedrijf. Strategische competenties zijn gebaseerd op een analyse van de interne scenario’s van de organisatie. Komt er een verandering in een businessmodel, zijn er veranderingen te verwachten voor het personeelsbestand? Daarnaast kun je vanuit de strategie bepalen welke kernwaarden belangrijk zijn voor een organisatie en ervoor zorgen dat deze kernwaarden in elke rol binnen de organisatie worden opgenomen.

De volgende stap is het selecteren van tactische competenties en skills

Nadat strategische competenties zijn gedefinieerd, is de volgende stap om te bepalen welk vakmanschap per afdeling, gilde of team nodig is voor een structureel brede basis van kennis en vaardigheden. Dit kunnen harde en zachte vaardigheden en onderwijs zijn die relevant zijn voor iedereen binnen de afdeling, het gilde of het team. Tactische competenties zorgen ervoor dat basisactiviteiten door collega’s kunnen worden overgenomen en bevorderen de interne mobiliteit.

Na de tactische competenties en skills worden per rol de operationele competenties en skills geactiveerd

Deze competenties zijn gekoppeld aan de specifieke rollen en bestaan ​​uit harde en zachte vaardigheden. Ze zijn nauw verbonden met de processen van het bedrijf en het werk van de professional. Operationele competenties worden toegewezen aan rollen en borgen specialisaties en niveaus. De operationele competenties in combinatie met de gedefinieerde rollen zorgen ervoor dat de professional aan zijn eigen ontwikkeling kan blijven werken en duidelijke groeipaden kan volgen.

We laten graag de toegevoegde waarde zien

Competenties en skills toevoegen aan rollen

Inzicht in ontwikkelpotentieel op basis van de gewenste skills

Kennismatrix

Stel teams samen met de juiste skills en competenties

We laten graag de toegevoegde waarde zien