Feedback zorgt voor betrokken medewerkers en een open cultuur

Feedback en communicatie

Feedback en communicatie zijn van belang omdat dit bijdraagt aan een positief werkklimaat, een goede werksfeer en zelfvertrouwen van de afzonderlijke teamleden. Feedback en communicatie bevorderen de teamprestaties, de bedrijfsresultaten en voorkomt uitval en verzuim. Feedback en communicatie worden verbeterd door een vast ritme in te stellen in de organisatie. Dit kan wekelijks door korte check-ins te organiseren of op basis van een zelf gekozen ritme.

Een methode die hiervoor vaak wordt toepast is 360° feedback.

360° feedback

360° feedback is een proces waarbij feedback van collega’s, evenals een zelfevaluatie door de werknemer zelf wordt verzameld. 360° feedback wordt zo genoemd omdat het om feedback vraagt ​​over het gedrag van een werknemer vanuit verschillende gezichtspunten. Het resultaat is een gemiddelde score die daarmee objectief tot stand is gekomen. De score die is behaald kan worden vergeleken met de gewenste score voor de competentie di bij een functie hoort. Dit biedt inzicht in het ontwikkelpotentieel en op basis hiervan kunnen ontwikkelgesprekken worden gevoerd.

Deze manier van werken biedt de medewerker en organisatie een beter beeld dan wanneer alleen een manager feedback geeft.

Feedback is geen formeel gesprek dat af en toe plaatsvindt, maar een doorlopend proces van communicatie en verbeteringen.

De nieuwe generatie

Steeds meer organisaties stellen het op prijs als medewerkers open uitkomen voor hun meningen. Het gaat er hierbij om dat werknemers uit verschillende lagen van de organisatie elkaar helder communiceren hoe zij denken over zaken en personen. In dit blog over communiceren worden tips gegeven die je kunnen helpen om juiste communicatiestructuur binnen de organisatie te krijgen.

De medewerker krijgt een steeds grotere stem in het beleid van de organisatie.

Denk hierbij aan bijvoorbeeld Netflix en Dave Chapelle of recent nog Heineken en de activiteiten in Rusland. Laat je als organisatie niet verrassen door deze beweging.

De nieuwe generatie wil juist bijdragen aan de organisatie en de maatschappij.

Wat zijn doelen en wat zijn de kernwaarden?  Hoe kan ik hier als professional aan bijdragen?

Betrek je medewerkers en omarm open communicatie en feedback.

Transparantie

De 360° feedback faciliteert transparantie en kan een prettige aanvulling geven op andere werkwijzen. Bij deze organisaties past de 360° feedback methodiek. Door onze feedback module te gebruiken kan er eenvoudig feedback uit de organisatie worden opgehaald.

Dit alles zorgt voor betrokkenheid en medewerkers voelen zich gewaardeerd en begrepen.

CareerTracker faciliteert