Reflecties bieden zelfinzicht die helpen om te groeien

Organisaties zijn de beste omgeving ter wereld om mensen te helpen hun potentieel te verwezenlijken. Reflecties bieden de medewerker en organisatie de kans om regelmatig te evalueren en plannen te maken voor de toekomst. Reflecties kunnen worden gebruikt om de eigen progressie vast te leggen, feedback aan de manager te vragen en dienen als uitgangspunt voor het 1:1 gesprek.

Vissen in de dezelfde vijver

Er is veel beweging op de arbeidsmarkt. Je ziet op LinkedIn de ene na de andere aankondiging van een nieuwe baan langskomen. Dit is mooi als ze bij jou komen werken en vervelend als het vertrek bij jou ongewenst is. 

De belangrijkste redenen van vertrek zijn dat medewerkers te weinig waardering voelen en er ontbreekt vaak een duidelijk doel waar ze aan kunnen bijdragen. 

De pool van beschikbare talenten is bijna opgedroogd en iedereen is in dezelfde vijver aan het vissen. De huidige medewerkers krijgen van recruitmentbureaus en andere organisaties ´fantastische´ kansen en worden gouden bergen beloofd.

Hoe zorg je ervoor dat het beschikbare talent bij jou wil komen werken en dat de achterdeur gesloten blijft en je de medewerkers blijft boeien en binden want betrokken en gemotiveerd medewerkers presteren beter, zijn loyaler en zijn minder vaak ziek.

Feedback en communicatie

Medewerkers kun je boeien en binden door feedback en communicatie zijn van belang omdat dit bijdraagt aan een positief werkklimaat, een goede werksfeer en zelfvertrouwen van de afzonderlijke teamleden. Feedback en communicatie bevorderen de teamprestaties, de bedrijfsresultaten en voorkomt uitval en verzuim. Feedback en communicatie worden verbeterd door een vast ritme in te stellen in de organisatie. Dit kan wekelijks door korte check-ins te organiseren of op basis van een zelf gekozen ritme.

Door het delen van informatie, het geven van feedback en het toepassen van positieve communicatie creëer je gemotiveerde en betrokken medewerkers.

Je kunt hier eenvoudig mee starten door regelmatig met de medewerker terug te kijken hoe het is gegaan, welke ambitie de medewerker heeft en waar de organisatie kan faciliteren.

Dit worden ook wel reflecties genoemd.

Reflecties

In de automatisch aangemaakte reflectie kan de persoonlijke progressie worden vastgelegd. De reflectie kan worden gedeeld met de manager om de skills en doel te valideren.

De reflectie kan ook gebruikt woorden voor de 1:1 gesprekken tussen de professional en de manager. Hierdoor wordt er structuur aangebracht in de ontwikkelgesprekken en spreekt iedereen dezelfde taal.

Persoonlijke reflecties om je eigen progressie bij te houden

Feedback vragen en krijgen van je manager om skills en doelen te valideren

Profiel afbeelding

Gebruik de reflecties van validatie en om je profiel te verrijken

CareerTracker faciliteert